top of page

Artikel 1: Organisatie

De Run2Rame is een evenement dat hardlopen en kajakken combineert, georganiseerd door Ardenne Bikes and Sports Organisation. De organisatie kan te allen tijde worden gecontacteerd voor een verzoek om uitleg of aanvullende informatie via het formulier op de website, per e-mail op run2rame@gmail.com

Artikel 2: Datum, tijdstip en verloop

De Run2Rame wordt gehouden op 27 april 2024 op een parcours in de Ourthevallei met vertrek in La Roche-en-Ardenne via Borzée en Maboge. Daarvandaan wordt in een kajak de Ourthe afgedaald om terug bij het startpunt aan te komen:

 • Een eerste start voor de loop- en kajakduo's is gepland om 9.00 uur.

 • De tweede start voor de loop en kayakduo's is depland om 11.00 uur

De afhalen van de startnummers vindt plaats bij het Athénée Royale de la Roche-en-Ardenne op zaterdag 27 april vanaf 7u30. Het t-shirt, aangeboden bij elke inschrijvingen, zal beschikbaar zijn bij het ophalen van de nummers. Het is verplicht het nummer gedurende de gehele wedstrijd duidelijk zichtbaar op de borst te dragen, niet gevouwen of verborgen.

Artikel 3: Voorwaarde voor deelname

3-1: 

Het evenement  staat alleen open voor lopers die:

 • kunnen zwemmen.

 • in goede fysieke conditie zijn.

3-2: Leeftijdscategorieën

De Run2 Rame is staat  open voor lopers vanaf 16 jaar met naar behoren ingevulde ouderlijke toestemming. Inschrijven is mogelijk vanaf 12 jaar, maar enkel onder begeleiding van een volwassene.

Artikel 4: Wijze van inschrijving

Je kunt je online registreren op www.run2rame.com/inscription.  Het is ook mogelijk om ter plaatse in te schrijven, afhankelijk van de beschikbaarheid.

4-1 : Inschrijfgeld

Inschrijving is alleen geldig na betaling van het inschrijfgeld van :

 •  70€ voor de 16 km duo loop en kajak optie

 •  55€ voor de optie 8,5 km duo loop en kajak
   

4-2: Doorverkoop of overdracht van startnummer

Alle inschrijvingen zijn persoonlijk bindend voor de deelnemer. De overdracht van een inschrijving of de overdracht van een startnummer aan een derde  is toegestaan en kan gebeuren tot 22 april 2024, maar is pas geldig nadat de informatie aan run2rame@gmail.com is meegedeeld.

4-3: Terugbetalingen

De inschrijving is definitief.

In geval niet-deelname aan het evenement, om welke reden dan ook, kan de ingeschreven loper geen aanspraak maken op terugbetaling van de gemaakte kosten, maar worden deze overgedragen naar een volgende editie.

Artikel 5: Veiligheid

De organisatoren zullen een voorlopige reddingdienst, vertegenwoordigd door het Lux Rescue Team, inzetten om de veiligheid en medische bijstand van de lopers te garanderen. Op de wegen zullen vlaggers aanwezig zijn en de politie van Famenne/Ardenne zal op de hoogte worden gebracht van het evenement.

Gewonden en zieken worden verzorgd door iemand die zich met deze taak bezighoudt. Voor  eventuele noodgevallen wordt op elk startnummer een telefoonnummer vermeld.

Artikel 6: Verzekering, aansprakelijkheid en gedrag

De organisatoren hebben bij DVV Assurances een aansprakelijkheids verzekering afgesloten om de wedstrijd te dekken. Alle deelnemers dienen een individuele verzekering af te sluiten.

De organisatie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval of het falen van de lopers door gezondheidsproblemen of onvoldoende voorbereiding. De deelnemers aanvaarden de volledige verantwoordelijkheid voor hun deelname en verbinden zich ertoe geen klacht in te dienen tegen  de organisator van het loopevenement  in geval van schade of nawerkingen ten gevolge van de wedstrijd. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld van diefstal van persoonlijke bezittingen of schade aan uitrusting.

Elke loper die schuldig wordt bevonden aan het achterlaten van materiaal of afval buiten de aangewezen opruimgebieden wordt  zal gediskwalificeerd. Hetzelfde geldt voor het niet naleven van de verkeersregels.

Deelnemers aan het solo packraft evenement dienen hun uitrusting van de start tot de finish dragen.

Artikel 7: Tijdstip

Het bedrijf SQM Time zal verantwoordelijk zijn voor de timing.

 

 

Artikel 8: Prijzen

De prijsuitreikingen zullen rond 15.00 uur plaatsvinden. Deze zullen de eerste 3 herenparen, de eerste 3 damesparen, de eerste 3 gemengde paren voor elke afstand

Elke deelnemer krijgt  een T-shirt bij de nummerinzameling.

Elke deelnemer heeft in zijn inschrijvingsgeld inbegrepen:

 • een tijdregistratie voor het hele parcours.

 • een bevoorraddingsport bij km 10.

 • een gratis t-shirt.

 • een parkeerplaats.

 • een medische dienst bij de start en de finish.

 • een geshipt startnummer als aandenken.

 • vlaggers op belangrijke kruispunten.

 • een aangeduid parcours met duidelijke borden.

 • kleedkamers en douches.

 • een leuk, vriendelijke  en aangename sfeer na de wedstrijd.

Artikel 9: Annulering

Indien het evenement in geval van overmacht (weersomstandigheden, enz.) of om een andere reden buiten onze wil om moet worden afgelast, worden de inschrijfgelden overgedragen naar een latere editie van de Run2Rame. De organisatoren behouden zich het recht voor het parcours te wijzigen of het evenement op een later datum te plannen.

Artikel 10: Beeldrechten

Door deel te nemen aan het evenement gaat elke loper uitdrukkelijk akkord met het gebruik van sstilstaande of audiovisuele beelden waarin hij of zij kan voorkomen op alle soorten media, inclusief promotie- en/of reclamedocumenten.

Elke deelnemer erkent het reglement te hebben gelezen en aanvaardt alle bepalingen.

bottom of page